วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รถติดแก๊สแล้ว เวลาจูนจะตัดจากแก๊สเป็นน้ำมัน สาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง ?

รถติดแก๊สแล้วเวลาจูน Auto ไม่ได้ จะตัดจาก MODE แก๊สเป็น MODE น้ำมันอยู่เรื่อย
ทำให้ต้องหาสาเหตุของการแก้ไข

การหาสาเหตุต้องไล่ไปที่ละ Step ต่อไปนี้

 1) ตรวจสอบว่าในถังมีแก๊สมาพอหรือเปล่า
 • ให้ดูระดับแก๊สที่ นาฬิกาที่ติดอยู่กับวาล์วที่ถัง
2) ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด ที่ต่อแป็บ 6 mm ไปที่หม้อต้ม
 • ให้เปิดวาล์วจุดนี้ให้สุด โดยการหมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกา และ ถ้าจปิดก็หมุนตามเข็มนาฬิกาจสุด
3) ตรวจสอบท่อ vacuum ต่างๆ ของแก๊สว่าต่อถูกต้องไหม ท่อหลุด หลวมไหม และท่อแตกหรือเปล่า
  • ถ้าต่อไม่ถูกต้อง  : ให้ต่อใล่ไปตามวงจรใหม่
  • ถ้าท่อหลุด หลวม : ให้ต่อใหม่ รัดท่อ ให้แน่นๆ
  • ถ้าท่อแตก : ให้เปลียนใหม่เลยทั้งชุด 
  4) ตรวจสอบ Solenoid valve ของหม้อต้ม และ ของถังในขณะเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นแก๊สทำงาน และ ไฟฟ้ามาที่วาล์วหรือเปล่า
  • ถ้าทำงาน (จะได้ยินเสียงดังแป๊ง 1 ครั้ง) แสดงว่า Solenoid ใช้ได้อยู่ และ Solenoid ที่หม้อต้มและถังต้องทำงานพร้อมกัน
  • ถ้าไม่ทำงาน (จะไม่ได้ยินเสียงดังแป๊ง 1 ครั้ง) แสดงว่า Solenoid ใช้ไม่ได้ และ Solenoid ที่หม้อต้ม หรือ Solenoid ถังตัวไหนไม่ดัง ตัวนั้นมีปัญหา
  • ถ้า Solenoid ใช้ไม่ได้ให้เปลียนตัวนั้น (ถ้าตรวจสอบแล้วมีไฟฟ้ามา แต่ไม่มีเสียงดัง)

  • ถ้าทุกอย่างแก้ไขหมดแล้ว ให้ check ต่อในข้อที่ 5 ถัดไป
  5) ตรวจสอบวัดแรงดันแก๊ส ระหว่างหม้อต้ม กับ รางหัวหัวฉีด ว่าแก๊สมาสม่ำเสมอหรือเปล่า
  • ถ้าแรงดันแก๊สมาปกติไม่แก่วงขึ้น-ลง : ก็ให้ทำการจูน Auto ต่อไปได้
  • ถ้าแรงดันแก๊สมาไม่ปกติไม่แก่วงขึ้น-ลง และหายไป ตกลงมาเป็นศูนย์เลย
           1. ก็ให้ทำการถอดท่อแป็บ 6 mm ออกจากหม้อต้ม
           2. แล้วต่อไฟฟ้าโดยตรงจาก Battery เข้าที่วาล์วถัง แล้วตรวจที่ปลายแป็บที่ถอดออก ว่ามีแก๊สออกไหน
           3. ถ้าแก๊สไม่ออก หรือ ออกมาปกติแผ่วๆ -แสดงว่า วาล์วไมดีแล้ว ให้ทำการเปลี่ยนวาล์วที่ถังใหม่เลย แล้วเริ่มต้นการจูนแก๊สใหม่
           4. ถ้าแก๊สออก มาปกติไม่แผ่ว -แสดงว่า วาล์วยังดีอยู่ ก็ให้ทำต่อข้อที่ 6
  6) ต่อท่อแป็บ 6 mm ทีถอดออกมา ทั้งที่วาล์วถัง และ หม้อต้ม กลับเข้าที่เดิม

  7) เริ่มต้นการจูน Auto ใหม่ต่อไปได้

  หมายเหตุ : อาการที่เกิด มาจากสาเหตุลิ้นของวาล์วแก๊สที่ถังไม่ทำงานในขณะที่ Solenoid และ ไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติ จึงทำการเปลี่ยนวาล์วใหม่ ถึงจะจนแก๊ส Auto ได้


  ขอบคุณครับ
  อู่วัฒนา 99 
  โทร. 099 451 5547

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น